BUSANA MA’RIFAT.

BUSANA MA’RIFAT.

Makrifat adalah raja yang Alloh beri kuasa atasnya. Dia memberinya satu tempat yang paling mulia dan paling tinggi, ia memliliki busana keindahan, busana kebesaran, busana kekuasaan, busana keagungan, busana kewibawaan, busana kedermawanan, busana kemuliaan, busana rahmat, busana kasih, busana jabarut, dan busana malakut.
Ia juga memakai mahkota uluhiyah yang cahanya bersinar hingga mencapai dzat pemilik ‘arsy yang Agung.
(Ada kondisi ma’rifat yang di buka secara umum di masyarakat awam, karena rawan menimbulkan bisikan dan fitnah dalam hatinya, walaupun merupakan ilmu yang menakjubkan. Dan agung)
TIRAI MAKRIFAT                                                                                                                  Di hadapanya ada banyak hijab (tirai) ; yaitu hijab keadilan, kebenaran, keagungan, kebesaran, kekuasaan, cahaya, kasih sayang dan kemuliaan.
RAHASIA AKAL
Alloh menciptakan akal dari cahaya kemuliaan,, dalam penulisanya ia terdiri dari 3 huruf yaitu ‘ain, Qof, dan lam.
1. ‘Ain memiliki 5 makna :
a. ‘Izzah = kemuliaan.
b. ‘azhamah =keagungan
c. ‘uluw = ketinggian
d. ‘ilm = pengetahuan
e. ‘atha’ = Pemberian.
Jadi ketika mengucapkan huruf ‘ain maka bermuatan kemuliaan,ketinggian,pengetahuan dan pemberian.

2. Qof memiliki 5 makna :
a. Qurbah = kedekatan
b. Qawl = Ucapan
c. Qur’an =Alquran
d. Qawam = Lurus
e. Qudrah = kekuasaan.
Ketika mengucapkan ‘aq berarti sudah masuk di antaranya huruf ‘ain dan Qof beserta maknanya.

3. Lam = berasal dari kata Luthf =lembut/halus.
Kelembutan tersebut berasal dari sifat rahmah. Rahmah berasal dari sifat belas kasih,belas kasih berasal dari sifat sayang, rasa sayang berasal dari kata rindu. Dan rasa rindulah yang berasal dari rasa C I N T A.
================================
Hubb = Cinta
Hayat = Kehidupan
=========================
Hubb = Cinta  terdiri dari huruf :
1. Ha’ = Ha-yah = kehidupan
= Ha ya’ = rasa malu
= Hi-lm = kesabaran
= Hi-kmah = kebikasanaan.
Jadi ketika mengucapkan Ha’ terkandung makna , kehidupan,rasamalu,kesabaran dan kebijaksanaan.
2. Ba’ = birr = kebajikan
= Baha = kemuliaan
Jadi ketika mengucapkan Ba’ terkandung muatan kebijakan dan kemuliaan.
• Ha yang terdapat pada kata Al- Hayah (kehidupan) rahasianya adalah Dia menghidupkan jasadnya.
• Ha yang terdapat pada kata Al-Hubb (Cinta) , berarti Dia menghidupkan kalbunya sehingga bias mengenal-Nya
• Ba’ pada kata Al-Birr (kebajikan) maka Dia memberikan berbagai kenikmatan dunia.
• Ba’ pada kata Al – Baha (kemuliaan) = Dia memuliakan di hadapan para malaikat.
Itulah unsur-unsur cinta.
===============================
KEMBALI KE AKAL,
Unsur-unsur akal adalah seperti yang terkandung dalam makna huruf-huruf tersebu, jika di lihat secara bentuknya akal ia merupakan ciptaan terbaik dan busananya pun merupaka busana yang terbaik dan mulia.
Kemudian di hiasi dengan bentuk keesaan dan keagungan Tuhan,di bungkus dengan pakaian yang berasal dari cahaya kesempurnaan. Cahaya keagungan, cahaya kebesaran, cahaya kebaikan dan cahaya kemuliaan.
Ketika telah selesai di cipta, Alloh berkata kepadanya, “ Kemarilah-kemarilah” lalu Dia berkata “pergilahpergilah!” kemudian Dia berkata lagi padanya “Duduklah-duduklah” demi dzat-Ku yang mulia.Aku tak pernah menciptakan mahluq yang lebih baik dari dirimu., yang lebih indah dari dirimu,dan lebih utama dari dirimu, aku menciptakanmu dari cahaya, mengisimu dengan cahaya, membungkusmu dengan cahaya,mendekatkanmu dengan cahaya, menguatkanmu dengan cahaya, serta menempatkanmu di sumber cahaya. Dan AKU adalah cahaya, ma’rifatku adalah cahaya, serta kalamKu adalah cahaya, kamu ini berasal dari cahaynya cahaya, kamu adalah cahaya di atas cahaya.dan Aku berikan cahayaKu pada siapa yang Aku kehendaki di antara hamba-Ku”
Setelah itu Alloh bertanya padanya, “siapa AKU?” akal menjawab, “Engkau adalah ALLOH yang tiada Tuhan selain-Mu” lalu Alloh berkata lagi padanya, “Berkatmu manusia bias taat,berkatmu dia bias bersyukur,berkatmu pula pahala bias di berikan. Atas kalkulasimu perhitungan amal bias di lakukan.”
Alloh menciptakan akal setelah menciptakan pena, kemudian Dia menciptakan NUN yaitu obat.
HADIST: Ibnu syakir dari abu abdillah (pemimpin bani umayyah), yang berasal dari Abu shahih,dari abu hurayrah r.a. yang menuturkan “ Aku mendengar rasullulloh saw bersabda yang pertamakali Alloh ciptakan adalah pena,kemudian Alloh menciptakan akal dan berkata “ Demi DzatKu yang mulia aku akan menyempurnakanmu pada oranmg-orang yang Ku-cintai dan Aku akan mengurangimu pada orang-orang yang Ku-benci”.

PASUKAN AKAL
Pasukan akal adalah ;
‘Ilmu, kesabaran, keyaqinan, penglihatan, kebenaran, kecerdasan, pemahaman, kewibawaan, ketenangan, rasa malu, petunjuk, hafalan, kebersihan, ketajaman, ketaqwaan, pemikiran, ingatan, ampunan, kebajikan, kasih sayang, kehalusan, kelembutan, kedermawanan, keagungan, pujian, sanjungan, rasa syukur, kekuasaan, kebesaran, ketawadhuan, ketundukan, kebanggan, kemuliaan, ketawadjhuan,ketundukan, kekhusukan, kepatuhan , kejujuran, kesalinghubungan, keiklasan, niat, tekad, kesetiaan, keadilan, keselamatan, kelurusan, ihsan, kerinduan, kebijaksanaan, dan pengabdian.
Selanjutnya rasa cukup dan hati-hati, ridha, pengaturan, pandangan, tawakal, kemenangan, pertolongan, ketulusan, kelapangan, pengampunan, penutupan, rasa senag, rasa takut, harap, cemas, penampakan, diam, cinta, perintah, larangan , kekokohan, penciptaan, kejelasan, otak, ilham, pengawasan, kecukupan, tobat, kembali, canda, bahagia, pelajaran, mawas diri, penyesalan, kepandaian, dan zuhud. Jadi ada sekitar 100 pasukan akal.

PERAN PASUKAN AKAL
Ilmu dan kesabaran adalah menteri akal.
Keyaqinan adalah panglima pasukan akal
Kebenaran adalah teman mereka yang terdzolimi,
Penglihatan adalah pembebasan.
Kecerdasan adalah pasukan terdepan.
Pemahaman adalah pemilik keteguhan.
Ketenangan dan kewibawaan adalah panglima.
Rasa malu merupakan pemilik rahasia.
Kesabaran adalah pemilik siasat.
Kesadaran menjadi petunjuk.
Hafalan adalah pemilik simpanan.

Kesungguhan, ketaqwaan, dan sikap wara’ adalah pemililik khasanah.
Pemikiran dan ingatan adalah pemilik makar.
Ampunan dan kebajikan adalah pemilik kehormatan.
Kasih sayang, kehalusan, kelembutan, dan pengawasan adalah para pembantu hakim.
Kedermawanan, keagungan, pemberian, dan sikap pemurah adalah penjaga harta.
Pujian, ingatan, sanjungan dan rasa syukur adalah pemberi bantuan.
Kekuasaan, kebesaran, keagungan, kebanggaan, dan kemuliaan adalah para petarung.
Sikap tawadhu, khusyuk, tunduk adalah pasukan pejalan kaki.
Kejujuran merupakan hakim.
Kebenaran, keiklasan, niat, dan tekad merupakan pasukan yang maju berlaga.
kesetiaan adalah pasukan yang di percaya.
Keadilan menjadi penerang.
Keselamatan dan kelurusan adalah penunjuk jalan.
Sikap ihsan adalah pembawa panji.

Rasa rindu adalah pemilik bendera.
Hikmah adalah pimpinan.
Pengabdian, pelayanan, rasa cukup dan ridho adalah penyangga segala urusan.
Sikap hati-hati adalahpengatur.
Pendapat merupakan unsur yang melakukan musyawarah.
Tawakal adalah penjaga benteng.
Kemenangan dan pertolongan merupakan pasukan pemanah.
Ketulusan dan kelapangan adalah para utusan.
Rasa senag,takut,harap dan cemas adalah milik mereka yang bersyukur.
Pengayuran dan diam adalah pasukanpengintai
Cinta adalah tempat berlabuh.

Perintah dan larangan, janji dan sumpah, keteguhan yang kokoh, penciptaan dan diam adalah wakil.
Ketajaman adalah pasukan terdepan.
Otak merupakan pemimpin pasukan.
Sementara ilham menjadi utusan penguasa tertinggi.
Pengawasan adalah intel.
Senang dan gembira adalah permainan.
Penglihatan menjadi mata-mata.
Nasehat merupakan penyeru.
Kepandaian dan kecerdasan adalah pelayan.
Wara’ dan zuhud adalah penguji.
Tobat adalah pasukan yang ada di depan.
Penyesalan adalah pasukan penjaga di belakang.

Itulah gambaran pasukan beserta tugas dan peranya.di sertai para pemimpin,pelayan, penunggang kuda, dan pasukan berjalan kakinya.
Lalu siapa musuhnya?
itulah iblis yang ada dalam diri kita maupun di luar.
Wallohu’alam. [ ].

Iklan

Terimakasih

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: